درباره ما

20

 

جناب آقای دکتر امیر عظیمیان

دانشیار و دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

مدت فعالیت: 1398-مردادماه 1402

 

 

 

زنده یاد جناب آقای دکتر امیرحسین خوشی

استادیار و دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

مدت فعالیت: 1394-1397

 

 

                                     سرکار خانم دکتر شبنم شاهسوند

                                       استادیار و دکترای تخصص سم شناسی

                                 مدت فعالیت : 1392-1394

 

مطالب مرتبط :


معرفی معاونت پژوهشی
15

فاقد نظر